QUÈ FEM

TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUIVol fotogramètric vertical

Vol fotogramètric vertical

Vol fotogramètric amb RPAS recolzat mitjançant GPS geodèsic

Model digital d'elevacions

Model digital d'elevacions

MDE amb resolució de 5cm/pixel

Malla 3D texturitzada

Malla 3D texturitzada

Model de malla triangles texturitzada.

Restitució cartografia

Restitució cartografia

Cartografia vectorial restituïda en estacions fotogramètriques digitals.

Ortofoto

Ortofoto

Ortofotografia amb resolució de 2cm/píxel.

Càlcul IRI

Càlcul IRI

Càlcul de l'índex de rugositat internacional del ferm a partir del model dens de punts.


Tornar enrera