QUÈ FEM: TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIAEls més de 25 anys d'experiència en el camp de la Topografia i la Cartografia tradicional, ens donen la millor base tècnica per oferir un producte basat en els RPAS (drones) que garanteixi la més alta qualitat a plena satisfacció del client.

Tot aquest temps ens ha permès veure la ràpida evolució de la tecnologia i hem estat sempre preocupats per aplicar els últims avenços en el nostre camp.

De la mateixa manera que les mesures amb GPS han significat una revolució en el món de la cartografia, estem convençuts que les aeronaus tripulades de manera remota (RPAS) marcaran un punt d'inflexió en la creació de mapes.

Els productes cartogràfics que oferim basats en aquesta tecnologia són els mateixos que es poden oferir a la cartografia tradicional però amb els beneficis que comporta aquesta plataforma aèria.

Ampliar informació ...

Cartografia vectorial

A partir dels models estereoscòpics i amb els mateixos restituïdors digitals utilitzats tradicionalment es poden extreure amb gran precisió elements vectorials de les imatges obtingudes pel RPAS. A partir d'aquests elements s'elabora la cartografia seguint les especificacions tècniques que exigeixi el client.

Actualització puntual de cartografia

Quan es tenen constància de canvis a la realitat, és necessari actualitzar la cartografia. Quan aquests canvis son petits i dispersos, els vols fotogramètrics tradicionals resulten costosos i precisen d'un temps d'execució major. Els vols RPAS ajuden a reduir costos i el temps necessari per tenir la cartografia actualitzada.

Models digitals

Mitjançant la correlació automàtica entre diferents imatges s'obtenen les coordenades d'un núvol dens de punts que representen la superfície fotografiada.

Cada punt té la informació de color extreta d'aquestes fotografies, pel que es facilita el filtrat dels punts per a separar per exemple la vegetació, edificacions,...

Aquests núvols de punts degudament filtrats es poden convertir en una malla de triangles que representin la superfície del terreny o l'objecte fotografiat.

De la mateixa manera se'n pot obtenir la representació del relleu en format ràster per a utilitzar-la en programaris SIG.

Corbes de nivell

Dels models digitals es poden extreure les corbes de nivell que defineixin amb exactitud el relleu i incorporar-les a la cartografia vectorial.

Mapes de pendents i orientació

Dels models digitals en podem calcular la pendent de la superfície o la orientació de la mateixa i construir mapes de pendents o aspecte.

Càlcul de volums

Mitjançant la comparació del model digital amb un plànol de referència o amb un altre model digital s'obté el càlcul del volum entre ells. Al ser un model molt dens, el càlcul de volums resultant és de gran exactitud.

  ALTRES SERVEIS I APLICACIONS:


fotogrametria


imatge i teledetecció


mineria i geologia


arqueologia i patrimoni


sistemes d'informació geogràfica


inspecció i control


medi ambient


agricultura de precisió


seguretat i emergències