QUÈ FEM: FOTOGRAMETRIAEls nostres sensors estan degudament calibrats i podem treballar amb els restituïdors digitals de la mateixa manera que es fa amb els mitjans aeris tradicionals.

Tots els nostres productes fotogramètrics es recolzen en punts de control terrestres obtinguts mitjançant GPS geodèsic i Estacions Totals Topogràfiques per tal d'assolir les més altes precisions finals.

Ampliar informació ...

Vols fotogramètrics verticals

Fotografies aèries capturades de manera perpendicular al terreny que cobreixen tota una zona mitjançant diferents passades, amb un solapament entre fotos consecutives i entre diferents passades que permeten la visió estereoscòpica. Aquest vols són la font principal de la cartografia vectorial i les ortofotos.

Vols fotogramètrics oblics

Aquest tipus de vols permeten recollir informació d'elements verticals com per exemple les façanes dels edificis, i complementades amb un vol vertical ofereixen la possibilitat d'elaborar models de ciutats 3D amb textures fotorealístiques.

Vols fotogramètrics horitzontals

Al ser una plataforma aèria auto-sustentada, permet l'aixecament de façanes o elements verticals realitzant les fotografies en sentit horitzontal. Amb això es facilita l'obtenció de models estereoscòpics que d'altra manera precisarien de bastides o grues abaratint els costos i reduint els temps necessaris.

Ortofotografia

A partir dels vols fotogramètrics, es fa una correcció geomètrica pel relleu , una correcció radiomètrica dels fotogrames i s'uneixen en un mosaic que tindrà les característiques mètriques d'un plànol i tot el nivell de detall d'una imatge.
  ALTRES SERVEIS I APLICACIONS:


topografia i cartografia


imatge i teledetecció


mineria i geologia


arqueologia i patrimoni


sistemes d'informació geogràfica


inspecció i control


medi ambient


agricultura de precisió


seguretat i emergències