APLICACIONS: Seguretat i EmergènciesCerca i rescat

A zones de difícil accés, tenir visió des de l'aire fins i tot amb sensors tèrmics pot ser vital per la recerca de persones extraviades o accidentades. Disposar d'un RPAS significa que el temps de resposta és menor al no haver d'esperar a mitjans aeris tradicionals.

Documentació d'accidents

En els accidents de trànsit, la documentació i les mesures son necessàries per establir les causes i les responsabilitats. Amb un RPAS és possible capturar la realitat abans de retirar els vehicles i conservar-la per a posteriors anàlisis o com a prova.
  ALTRES SERVEIS I APLICACIONS:


topografia i cartografia


fotogrametria


imatge i teledetecció


mineria i geologia


arqueologia i patrimoni


sistemes d'informació geogràfica


inspecció i control


medi ambient


agricultura de precisió