APLICACIONS: Mineria i GeologiaAplicacions en l'àmbit de la mineria i geologia:

Monitoratge periòdic i Cubicacions

Els RPAS, gràcies a la seva gran facilitat de programació de vols, permeten fer un monitoratge continuat d'explotacions a cel obert, d'abocadors, producció d'àrids,... així com els càlculs de volums de moviment de terres.

Estudis de riscos geològics

Models digitals de parets verticals per a l'avaluació de riscos de despreniments.

Mesura de la humitat i la temperatura de la neu mitjançant càmeres multiespectrals i tèrmiques així com determinació del gruix nival a partir de models digitals per avaluar el risc d'allaus.
  ALTRES SERVEIS I APLICACIONS:


topografia i cartografia


fotogrametria


imatge i teledetecció


arqueologia i patrimoni


sistemes d'informació geogràfica


inspecció i control


medi ambient


agricultura de precisió


seguretat i emergències