APLICACIONS: Sistemes d'Informació GeogràficaRecopilació de dades, Inventari d'actius

Amb imatges georeferenciades és possible extreure informació geogràfica d'actius, així com poder identificar-los gràcies a la gran resolució de les fotografies.

Les dades que precisi el client i no es puguin obtenir de les imatges s'obtenen mitjançant el treball de camp.
  ALTRES SERVEIS I APLICACIONS:


topografia i cartografia


fotogrametria


imatge i teledetecció


mineria i geologia


arqueologia i patrimoni


inspecció i control


medi ambient


agricultura de precisió


seguretat i emergències