APLICACIONS: Arqueologia i PatrimoniModelat arquitectònic i monumental

Amb els model digitals densos és possible obtenir una representació 3D fidedigna de monuments o edificis per a la seva conservació, inventari,...

Jaciments arqueològics

En els jaciments arqueològics, el modelat 3D ajuda a interpretar les restes així com documentar l'excavació mitjançant plànols, ortofotos i d'altres càlculs.
  ALTRES SERVEIS I APLICACIONS:


topografia i cartografia


fotogrametria


imatge i teledetecció


mineria i geologia


sistemes d'informació geogràfica


inspecció i control


medi ambient


agricultura de precisió


seguretat i emergències