APLICACIONS: Agricultura de precisióAquest és possiblement un dels àmbits que més es pot beneficiar dels RPAS. L'ús de sensors infrarojos i tèrmics i la possibilitat de realitzar vols en el moment just ajuden a optimitzar les collites i reduir costos.

Estudi de fertilitat

Mitjançant imatges obtingudes amb càmeres d'infrarojos o multiespectrals es poden calcular els índexs de vegetació:

  • Índexs estructurals: NDVI, PCD,..
  • Índexs fisiològics: OSAVI, MCARI,...

Amb aquests índexs, els experts en agronomia poden indicar amb precisió on la planta té suficient aliment i on/quan és necessari actuar.

D'aquesta manera es redueixen en un gran percentatge l'ús de productes químics amb l'estalvi econòmic i ecològic que comporta.

Detecció d'estrès hídric, estudi del sistema de rec

Amb els sensors tèrmics podrem estudiar la temperatura dels cultius i determinar l'estrès hídric de la planta. De la mateixa manera es pot aplicar a l'estudi del sistema de rec, optimitzar lo i avaluar la seva eficiència.

Supervisió de la producció

Els RPAS també poden ajudar a la supervisió de la producció. Per exemple, amb les imatges aèries és possible efectuar un recompte d'arbres. Amb la comparació de models digitals es pot estimar la producció de fusta. Amb les ortofotos es pot detectar deficiències en el procés de sembrat.

Mapes de producció i recomanació

Amb dades recollides per la maquinària agrícola més moderna i combinant aquesta informació amb la recollida dels RPAS es pot fer un estudi de la producció molt acurat i elaborar mapes de fertilitat i recomanació per a posteriors collites.

Detecció de plagues i malalties

Amb l'ús combinat de sensors tèrmics i multiespectrals podrem detectar de manera primerenca els problemes ocasionats possiblement per malalties o plagues.
  ALTRES SERVEIS I APLICACIONS:


topografia i cartografia


fotogrametria


imatge i teledetecció


mineria i geologia


arqueologia i patrimoni


sistemes d'informació geogràfica


inspecció i control


medi ambient


seguretat i emergències